Müge Demir 2018-2019 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyeri

Okul / Bölüm: Amsterdam Üniversitesi Finans Araştırma Programı

Çalıştığı Kurum ve Görev: Avrupa Yatırım Fonu – Risk Analisti

 

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Bugüne gelene kadar kariyeriniz nasıl şekillendi?

Lisans öğrenimimi 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde yüksek lisans öğrenimime başladım. 2009 yılında programımı tamamladım ve aynı yıl Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) bankacılık uzman yardımcısı olarak iş hayatına başladım. Çalışma hayatım devam ederken 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Finans bölümünde doktora programına başladım. Jean Monnet Bursu ile BDDK’ya burs tanıtımı için sunuma gelen Jean Monnet ekibi sayesinde tanıştım. Programlı bir çalışma sayesinde Jean Monnet 2018-2019 dönemi araştırma bursiyerlerinden birisi olmaya hak kazandım. Araştırmamı tamamlamamın ardından iş başvurularım sonrası birçok önemli kurum ve kuruluştan teklif aldım. Bu konuda Jean Monnet Bursu’nun ve bursun sağladığı prestijin oldukça önemli rol oynadığını düşünüyorum. Sonrasında kariyerime Avrupa Yatırım Fonu’nda (EIF) risk analisti olarak devam etmeye karar verdim. Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Grubu’nun bir üyesi olan Avrupa Yatırım Fonu, Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa Birliği’ne üye ya da üyelik müzakeresi yürüten ülkelerde, girişim sermayesi ve yatırım fonları başta olmak üzere şirketlere finansman sağlanması hedefiyle geniş kapsamlı bir yatırım faaliyeti yürütmektedir. Benim çalıştığım birim ise, yatırımların ve ürünlerin riskliliğine ilişkin analizler hazırlamaktadır.

Jean Monnet Burs Programı ile gittiğiniz üniversite ve çalışma yaptığınız konu hakkında bilgi verir misiniz?

Araştırma bursum kapsamında University of Amsterdam’da Finans bölümünde finansal krizler konusunda bir yıl süresince araştırma yaptım. Bu sürede alanında oldukça başarılı akademisyenler ile birlikte çalışma ve Avrupa’nın çok kültürlü yapısını da tecrübe etme fırsatı buldum. Bu anlamda Jean Monnet Bursu’nun kariyerimde oldukça önemli bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum.

Jean Monnet Burs Programı sayesinde tamamladığınız eğitimin Avrupa Birliği’ne bakışınıza etkileri nelerdir?

Finansal krizlerin sistematik olarak bir ekonomiden diğerine kolaylıkla yayılabileceğini, ancak geliştirilen ortak ekonomi politika ve uygulamaları sayesinde krizlerin çözümünde daha hızlı yol alınabileceğini anladım. Bu anlamda, AB’nin uyguladığı yeknesak ekonomi politikalarının üye ülkelerin ekonomik istikrarının artırılmasının yani sıra, küresel ölçekte ekonomik istikrarın artırılmasına da önemli katkı sağladığını düşünüyorum.

Jean Monnet bursiyer adaylarına neler tavsiye etmek istersiniz?

Jean Monnet Bursu’nun kariyerinizdeki dönüm noktasını teşkil edebilecek oldukça prestijli bir burs olduğuna inanıyorum. Burs sayesinde yıllardır hayalim olan kariyer hedefime ulaştım. Bursiyer adaylarının alan odaklı ve planlı bir çalışmayla sınavdan rahatlıkla olumlu bir sonuç elde edebileceklerini düşünüyorum. Bunun yanı sıra, adaylara çalışmak istedikleri alanı, eğitim sonrası hedeflerini ve gitmeyi planladıkları ülkenin sosyal ve kültürel yapısını da araştırmalarını tavsiye ederim.