İpek Bereket, 2011-2012 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyeri

Okul/Bölüm: Londra İşletme Okulu İşletme Yüksek Lisans Programı

İpek Bereket eğitim teknolojileri alanında hizmet veren bir şirketin sahibi. Avrupa Birliği’nde zorunlu olan ama henüz Türkiye’ye adapte edilmemiş eğitim teknolojilerini ülkemize getirirken, rehberi Avrupa’da aldığı eğitim oluyor. Çünkü İpek Bereket Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Jean Monnet Burs Programı ile İngiltere’ye gitti.  İngiltere’de London Business School’da Masters in Management programını tamamladı ve İşletmeler ve Sanayi Politikası alanında çalışma yaptı. Bereket, bugün yapacağı işin de temellerini o günlerde attı. Bugün başarılı bir işkadını olarak çalışırken, Jean Monnet Bursunun birikimlerini haznesinde taşıyor.

 

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Bugüne gelene kadar kariyeriniz nasıl şekillendi?
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İşletme ana dalı ve Endüstri Mühendisliği yan dalını tamamladıktan sonra, Jean Monnet Burs Programından yararlanarak London Business School’da yüksek lisans yaptım. Yüksek lisansım sırasında Londra’da varlık yönetimi alanında çalışan bir yatırım fonunda Türkiye odaklı staj yaptım. Programı tamamlamamın ardından ABD’de kamu ve eğitim alanlarına odaklanan bir yönetim danışmanlığı firmasında eyalet ve AB projelerinde çalıştım. Şimdi Türkiye’de eğitim teknolojileri alanında AB’de var olan fakat ülkemize henüz adapte edilmemiş sistemleri burada uygulayan bir şirketin sahibiyim. (İpek Bereket kariyerine özel bir sermaye fonunda yatırım profesyoneli olarak devam ediyor.)

Jean Monnet Burs Programından hangi üniversitede öğrenci iken, kaç yılında faydalandınız? 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde lisansımı tamamlamamı takiben 2011-2012 öğretim yılında Jean Monnet programından yararlanarak yüksek lisans yaptım.

Jean Monnet Burs Programı ile hangi üniversiteye gittiniz, hangi konuda çalışma yaptınız?
İngiltere’de bulunan London Business School’a giderek Masters in Management programını tamamladım. İşletmeler ve Sanayi Politikası alanında çalışma yaptım.

Türkiye’ye döndükten sonra Jean Monnet Burs Programının kariyerinize nasıl bir katkısı oldu?
Jean Monnet Burs Programı sayesinde alanında en başarılı hocalardan ders alma şansım oldu. Ayrıca program sayesinde yurtdışında çalışıp uygulamaları yerinde görebilmem bugün yaptığım işin temellerini oluşturdu.

Jean Monnet Burs Programı Avrupa Birliği’ne bakışınızı nasıl değiştirdi? 
Değişik AB ülkelerinden öğrencilerle beraber akademik çalışmalar yapmak, özellikle Londra gibi kozmopolit bir şehirde bunları yapabilmek sadece çalışma alanımı değil, insanları ve kültürlerini de yakından görüp anlamamı sağladı.

Jean Monnet bursiyer adaylarına neler tavsiye etmek istersiniz?
Öncelikle gidecekleri okulları iyi araştırmalarını tavsiye ederim. Akademik çalışmaların yanı sıra gittikleri ülkede çalıştıkları alan üzerine olan uygulamaları da takip edebilirler. Ayrıca programları sırasında farklı kültürlerle kaynaşmaları AB kültürünü daha iyi anlamalarını sağlayacaktır.