Duygu Çiçek, 2015 – 2016 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyeri

Okul/Bölüm: Einburgh Üniversitesi İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı

Duygu Çiçek, Jean Monnet Burs Programı sayesinde kariyerini yön verenlerden.  Çiçek, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans son sınıf öğrencisi iken Jean Monnet Bursuna başvurup burs almaya hak kazandı. University of Edinburgh’da LL.M. in Human Rights programında yüksek lisans öğrenimi gördü. Sonrasında, Strazburg’da Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliğinde ve bunu takiben Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) İstanbul Ofisinde staj yaptı. Mayıs 2018 itibarıyla George Washington University’de uluslararası ve karşılaştırmalı hukuk üzerine ikinci yüksek lisansını tamamladı.

 

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Bugüne gelene kadar kariyeriniz nasıl şekillendi?

2010 yılında Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra 2015’te hukuk lisansımı Koç Üniversitesinde tamamladım. Jean Monnet Burs Programı ile University of Edinburgh’ta insan hakları üzerine hukuk yüksek lisansımı yaptım. Uluslararası insan hakları alanında çeşitli dersler aldıktan sonra yüksek lisans tezimi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadındaki Türkiye’ye ilişkin zorla kaybetme davaları üzerine ve AİHM içtihadı ile Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarını karşılaştırmak suretiyle yazdım.

Yüksek lisansımı takiben Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliğinde staj yaptım. Bu staj sırasında Türkiye üzerine yazılan başta “Türkiye’de İfade Özgürlüğü ve Medya Özgürlüğüne İlişkin Memorandum” ve “Türkiye’de Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlerin İnsan Haklarına Etkilerine İlişkin Memorandum” olmak üzere çeşitli raporların yazılmasına katkıda bulundum.

Şimdi ise insan hakları üzerine edindiğim birikim ve perspektifi kullanarak uluslararası göç hukuku ve mülteci hukuku alanlarında çalışmak istiyorum. Özellikle çocukların göç hukuku kapsamında özgürlüklerinden yoksun bırakılmaları ve bu uygulamanın çocuk haklarını ihlal eden boyutları üzerinde çalışmayı amaçlıyorum. Bu hususta öncelikle BM Mülteci Yüksek Komiserliğinde yaptığım staj ve George Washington University’de uluslararası ve karşılaştırmalı hukuk alanında yaptığım yüksek lisans da edindiğim birikimi bir ileri boyuta taşımamı sağladı.

Jean Monnet Burs Programı ile gittiğiniz üniversite ve çalışma yaptığınız konu hakkında bilgi verir misiniz?

Jean Monnet Burs Programı sayesinde University of Edinburgh’ta insan hakları üzerine hukuk yüksek lisansımı tamamladım. Bu program sırasında hem uluslararası hem de Avrupa seviyesinde insan hakları üzerine daha derin bir perspektif kazanmamı sağlayan dersler aldım. Tezimi ise zorla kaybetmeler konusu üzerine yazdım. Tez çalışmamda, Amerikalılar Arası İnsan Hakları sisteminin zorla kaybetmeler konusuna yaklaşımıyla AİHM’in Türkiye’deki zorla kaybetmeler üzerine oluşturduğu içtihadı karşılaştırdım. 

Jean Monnet Burs Programı sayesinde tamamladığınız eğitimin Avrupa Birliğine bakışınıza etkileri nelerdir?

Jean Monnet Burs Programı sayesinde aldığım eğitim, Avrupa Birliğinin insan hakları standartlarını Avrupa bakış açısıyla görmemi sağladı. Bu sayede hem Türkiye’nin hangi konularda Avrupa standartlarını yakalaması gerektiğini hem de Avrupa’nın kendi içinde gelişmeye açık noktalarını görmüş oldum. Bu hususta farklı sistemlerin uluslararası ve bölgesel açıdan etkileşiminin ne kadar önemli olduğunu kavradım.

Jean Monnet bursiyer adaylarına neler tavsiye etmek istersiniz?

Jean Monnet Burs Programı sayesinde hem akademik açıdan kendimi geliştirme hem de farklı kültürleri daha yakından tanıma fırsatı yakaladım. Değişen küresel düzende Türkiye’nin yerini anlamak, Türkiye’yi geliştirmek ve dünyayı daha iyi anlamak açısından bu tarz bir deneyimin Türkiye’nin geleceğini değiştirmek isteyen biz gençler için hayati öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Jean Monnet bursiyer adaylarına sadece akademik olarak değil, kültürel ve sosyal olarak da bu değerli tecrübeyi sonuna kadar yaşamaya çalışmalarını öneririm.