Dr. Aytekin Cantekin, 2015-2016 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyeri

Okul/Bölüm:Maynooth Üniversitesi AB Ortak Güvenlik ve Savunma Politikaları

Çalıştığı Kurum ve Görev:  Emekli Kıdemli Albay

 

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Bugüne gelene kadar kariyeriniz nasıl şekillendi?

Fransızca öğrenim gördüğüm Işıklar Askerî Lisesi’nin ardından 1995 yılında Kara Harp Okulu’ndan teğmen rütbesiyle mezun oldum. 2003 yılında Savunma Bilimleri Enstitüsü’nde Savunma Yönetimi alanında, 2006 yılında Selçuk Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitimlerini bitirdim. 2012 yılında Savunma Bilimleri Enstitüsü’nde Uluslararası Güvenlik ve Terörizm dalında doktora çalışmasını tamamladım. Doktora tez araştırmasını 2010 yılında TÜBİTAK bursuyla İngiltere Nottingham Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yaptım. 2015-2016 yıllarında ise Jean Monnet bursuyla İrlanda Maynooth Üniversitesi, Edward M Kennedy Enstitüsü’nde AB’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) üzerine doktora sonrası araştırma yaptım. Takım, bölük, tabur komutanlığı, kurmay başkanlığı gibi görevleri üstlendiğim profesyonel askerî kariyerimden 2019 yılında kıdemli albay rütbesiyle kendi isteğimle emekli oldum. Hâlen Uluslararası İlişkiler teorileri, AB, çatışma çözümleme ve kriz yönetimi konularında çalışmaya ve ders vermeye devam ediyorum.

Jean Monnet Burs Programı’ndan hangi sektörden, kaç yılında faydalandınız?

Jean Monnet Burs Programı’ndan kamu sektöründe; dış, güvenlik ve savunma politikası alanında 2015-2016 döneminde faydalandım.

Jean Monnet Burs Programı ile gittiğiniz üniversite ve çalışma yaptığınız konu hakkında bilgi verir misiniz?

Jean Monnet Burs Programı ile gittiğim üniversite İrlanda Maynooth Üniversitesi’dir. İrlanda ve üniversitelerinin Jean Monnet bursiyerleri için uygun yaşama ve çalışma olanakları sunduğunu düşünüyorum. Maynooth Üniversitesi’nde Edward M Kennedy Enstitüsü’nde, AB’nin OGSP çerçevesinde uluslararası çatışmaların önlenmesi ve kriz yönetimi politikaları üzerine araştırma yaptım. Bu araştırma kapsamında, AB’nin tarihsel gelişimi, teşkilatı ve karar alma süreçlerini, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Bütünleşmesi teorileri bünyesinde Uluslarüstücü ve Hükûmetlerarasıcı yaklaşımları, OGSP bünyesinde icra edilen sivil misyon ve askerî operasyonları, AB’nin sahip olduğu sivil ve askerî yeterlilikleri, Avrupa Savunma Ajansı’nın (EDA) teşkilatı ve stratejik intikal kapasitesi gibi yetenek geliştirme süreçlerini inceledim. Bu çalışmam yakın zamanda Türkiye’de ‘The EU in Conflict Prevention and Crisis Management: CSDP (Common Security and Defence Policy)’ adıyla İngilizce kitap olarak yayımlandı.

Jean Monnet Burs Programı sayesinde tamamladığınız eğitimin Avrupa Birliği’ne bakışınıza etkileri nelerdir?

Avrupa Birliği’nin büyük bir barış projesi olduğunu kitaplardan okuyoruz. Jean Monnet Burs Programı sayesinde bu projenin önemini fark etme ve anlayarak öğrenme fırsatı buldum. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları büyük ölçüde Avrupalı güçlerin birbirleriyle mücadelesidir ve bu savaşların zararını yine büyük ölçüde Avrupa yaşamıştır. Avrupa’da 75 yıl önce savaşmakta olan devletlerin bugün Avrupa Birliği sayesinde barış içinde olduklarını, aynı para birimini kullandıklarını, ortak bir parlamento ve bütçe oluşturduklarını, ortak bir güvenlik ve savunma politikası tesis etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bu bize devletler ve milletler arasındaki düşmanlıkların uygulanacak uygun politika ve iş birlikleriyle aşılabileceğini göstermektedir. Bütün eleştirilere ve olumsuz gelişmelere karşın bugün Avrupa Birliği 28 ülkeden 500 milyona yakın insanı refah ve barış içerisinde buluşturmaktadır. Jean Monnet Burs Programı sayesinde fark ettiğim konulardan bir diğeri Avrupa Birliği projesinin Türkiye’nin dâhil olmasıyla çok daha büyük küresel bir barış projesine dönüşebilme olasılığıdır. Türkiye ve Avrupa Birliği’nin karşılıklı olarak birbirlerine katabilecekleri değerler olduğunu düşünüyorum.

Jean Monnet bursiyer adaylarına neler tavsiye etmek istersiniz?

Öncelikle Jean Monnet Burs Programı’nın seçim sürecinin kendisi bile adayların kişisel gelişimine çeşitli yönlerden katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla başvuruda bulunup bulunmama konusunda tereddüt edenlere kesinlikle başvurmalarını tavsiye ediyorum. Başvuruda bulunup bursu kazanamayanlara da çalışmaya devam etmeleri ve tekrar denemelerini öneriyorum. Sonuçta belirli bir sayıda adaya burs verilmektedir.

Adaylardan bursu kazananlara gittikleri üniversitelerde yaptıkları çalışma ve araştırmaları daha sonra yayınlayabilecekleri, başkalarının istifadesine sunabilecekleri seviyede hazırlamalarını tavsiye ediyorum. Bu amaç doğal olarak çalışma ve araştırmaların standardının yüksek olmasını gerektiriyor.

Jean Monnet Burs Programı, sadece yüksek lisans eğitimi için değil doktorasını tamamlamış olanların doktora sonrası araştırma yapmalarına da olanak sağlamaktadır. Ben bu olanağı kullanma fırsatı buldum. Dolayısıyla doktorasını tamamlamış olanlara da araştırma yapabilmek için Jean Monnet Bursu’na başvurmalarını öneriyorum.