Dr. Ahmet İhsan Kaya – 2019-2020 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyeri

Okul / Bölüm: Groningen Üniversitesi, Ekonomik Kalkınma ve Küreselleşme

Çalıştığı Kurum ve Görev: Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği / Ekonomist

 

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Kariyeriniz nasıl şekillendi?

Lisans derecemi 2011 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden aldım. Aynı yıl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı olarak göreve başladım. Kurum değişikliği yaparak kariyerime 2013 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığında devam ettim. Eşzamanlı olarak Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümünde devam ettiğim yüksek lisans çalışmalarımı 2015 yılında tamamladım. 2019 yılında Jean Monnet Bursunu almaya hak kazandım ve Groningen Üniversitesinde Ekonomik Kalkınma ve Küreselleşme yüksek lisans programına kabul edildim. Yüksek lisans eğitimim sırasında ayrıca ekonomik kalkınma alanında önde gelen enstitülerden biri olan Groningen Büyüme ve Kalkınma Merkezinde yarı zamanlı olarak “Gelişmekte Olan Ülkelerde Yapısal Dönüşüm” konulu bir projede araştırmacı olarak çalıştım. Türkiye’ye döndükten sonra Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümünde devam ettiğim doktora çalışmalarımı 2021 yılında tamamladım. Sermaye hareketlerindeki aşırılıkların tespiti, belirleyicileri ve etkileri üzerine hazırladığım tezim, Türkiye Ekonomi Kurumu tarafından en iyi doktora tezi seçildi.

Halihazırda Birleşik Krallık Büyükelçiliğinde Ekonomist olarak çalışıyorum. Burada Türkiye’deki makroekonomik ve finansal gelişmelere yönelik Büyükelçilik Ağı’na danışmanlık yapmakta ve Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunmaktayım. Ayrıca Birleşmiş Milletler Üniversitesine bağlı Kalkınma Ekonomisi Araştırma Merkezinde Türkiye’nin 1980 sonrası dönemdeki yapısal dönüşümü üzerine bir araştırma programı yürütmekteyim. Jean Monnet Burs Programı sayesinde almış olduğum eğitimin ve kurmuş olduğum iletişim ağının, her iki pozisyona ulaşmama katkı sağladığını düşünüyorum.

Jean Monnet Bursu ile eğitim gördüğünüz üniversite ve çalışma yaptığınız konu hakkında bilgi verir misiniz?

Hollanda’nın ve Avrupa’nın en köklü ve prestijli üniversitelerinden biri olan Groningen Üniversitesi, farklı sıralamalara göre dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında yer almaktadır. Benim çalıştığım Ekonomik Kalkınma ve Küreselleşme yüksek lisans programı; uluslararası ticaret, finans, ekonomik küreselleşme ile bölgesel ve yerel kalkınma konularına odaklanıyor. Program öğrencilere ayrıca Almanya, İsveç, Çin ve Macaristan’da bulunan farklı okullarının ortaklığında çift diploma alma imkânı da sunuyor. Yüksek lisans tezimde AB entegrasyon sürecinin aday ülkelere yönelik sermaye girişlerine etkisini ve küresel finans kirizi ile ülkelerin kurumsal gelişimlerinin bu ilişkiye ne tür bir etki yaptığını araştırdım. Ayrıca, söz konusu araştırma sürecinde elde ettiğim bulguların bir kısmı, alanında önde gelen akademik dergilerarasında yer alan Journal of Applied Economics adlı dergide yayımlandı.

Jean Monnet Burs Programı sayesinde tamamladığınız eğitiminiz, Avrupa Birliği ile ilgili düşüncelerinizi nasıl etkiledi?

Hazine ve Maliye Bakanlığındaki sorumluluklarım kapsamında Türkiye’nin AB’ye ekonomik ve finansal entegrasyonu ve ilgili alandaki AB kriterlerine uyum sağlaması konularında çalışmalarda bulundum. Bu çalışmalar ileEkonomik ve Parasal Birlik hakkında bilgi birikimimi geliştirebildim. Jean Monnet Burs Programı sayesinde aldığım eğitim, bu pratik tecrübeyi teoriyle ve kişisel tecrübelerle zenginleştirmemi sağladı. Söz konusu program vesilesiyle AB kurumlarında çeşitli üst düzey pozisyonlarda da yer alan hocalarla birlikte çalışabilme fırsatı buldum. Ayrıca, farklı AB üyesi ülkelerden arkadaşlar edinerek bu ülkelerin kültürlerini ve bakış açılarını gözlemleyebilme şansı elde ettim. Bütün bu tecrübeler neticesinde AB’nin bir ekonomik ve siyasi birlikten öte aynı zamanda eşsiz bir kültürel entegrasyon, barış ve refah projesi olduğunu; bu yönüyle de yalnızca üye ülkelere değil çevre ülkelere de önemli katkılar yaptığını düşünüyorum.

Jean Monnet bursuna başvurmak isteyen kişilere neler tavsiye etmek istersiniz?

Jean Monnet Burs Programı, yurtdışında eğitim fırsatı elde edebilmek için Türkiye’nin en önemli, en kapsamlı ve en prestijli burslarından birisi. Bu programdan en iyi şekilde istifade edebilmek için adayların çalışmak istedikleri alana ve gitmek istedikleri ülkeye dair ve bu fırsatın kariyer planlarına nasıl katkı yapacağına ve eğitim sonrası hedeflerine ilişkin net bir plana sahip olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca bursiyerlere, program sürecinde en az eğitimleri kadar sosyal ilişkilerini geliştirmeye ve eğitim gördükleri ülkelerin kültürünü öğrenmeye de odaklanmalarını tavsiye ediyorum.