Buse Niseoğlu, 2015 – 2016 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyeri

Okul/Bölüm: Dublin Üniversitesi Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk

Buse Niseoğlu, Jean Monnet Burs Programı ile kariyerinde büyük değişim yaşayanlardan. Buse 2015 yılında İzmir’de avukatlık yapmakta iken Jean Monnet Burs Programı ile tanışarak Trinity College Dublin’de “International and Comparative Law” isimli LLM Programına katıldı ve yüksek lisans tezini “Havayolu Şirketlerinin Birleşimi” üzerine yazarak Avrupa Birliği Ticaret ve Rekabet Hukuku alanlarında çalışmalar yürüttü. Niseoğlu, İrlanda’daki öğrenimi boyunca gerek sosyal gerek akademik anlamda birçok gelişme kaydettiğini ifade ederek, hukukun üstünlüğü, yasa yapma ve Türk yasalarının AB yasaları ile uyumlaştırılması konularının ve Türkiye’nin AB’de çizdiği görüntünün daha iyi anlaşılabilmesi için daha çok öğrencinin AB ülkelerine eğitim için gitmesinin faydalı olacağını düşünüyor. Buse Niseoğlu kariyerine İstanbul Ticaret Odasında devam etmekte.

 

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Bugüne gelene kadar kariyeriniz nasıl şekillendi?

2013 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Hukuk öğrenimim boyunca Bahçeşehir Üniversitesinin IGUL isimli Global Hukuk Programları Direktörlüğünde öğrenci asistanlığı ve bazı özel şirketlerde yaz stajı yaptım. Mezun olduktan sonra zorunlu avukatlık stajımı tamamladım ve bir hukuk bürosunda avukat olarak çalışmaya başladım. Jean Monnet Bursunu almaya hak kazanarak Trinity College Dublin’de yüksek lisans öğrenimi gördüm. Yüksek lisans tezimi “Havayolu Şirketlerinin Birleşimi” üzerine yazdım. Yüksek lisansım boyunca hava hukuku, AB ticaret ve rekabet hukuku ve uluslararası tahkim konularında çalışmalar yaptım.  Avrupa Birliği ticaret ve rekabet hukuku alanlarında araştırmalar yürüttüm. Yüksek lisans öğrenimim sırasında LLM Öğrenci Temsilciliği yapma ve Mason&Mayes&Curran Hukuk Bürosunda misafir avukat olarak çalışma fırsatı yakaladım. Türkiye’ye döndüğümden bu yana ise İstanbul Ticaret Odasının avukatlığını yapmanın yanı sıra İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezinde dava yöneticisi olarak çalışmaktayım. Mevcut işim dolayısıyla Birleşmiş Milletlerin Ticaret Hukuku Komisyonu ile uluslararası tahkim organizasyonlarında ve enstitülerinde İTOTAM’ı temsil etme imkânına sahibim.

Jean Monnet Burs Programı Avrupa Birliğine bakışınızı nasıl değiştirdi? 

Jean Monnet Burs Programı, profesyonel anlamda AB’nin nasıl işlediği, genel anlamda ise sosyal ve kültürel açılardan AB’ye üye olmanın ne tür getirileri olduğunu anlamama yardımcı oldu.

Jean Monnet bursiyer adaylarına neler tavsiye etmek istersiniz?

Jean Monnet bursiyer adaylarına, burs sınavı için disiplinli bir şekilde çalışmalarını ve okul tercihlerini yaparken başvurmakta oldukları programdaki akademik fırsatları, dersleri ve akademisyenleri titiz bir biçimde araştırmalarını tavsiye etmek isterim.