Bülent Açıkgöz, 2005-2006 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyeri

Okul/Bölüm:Bremen Universitesi AB Çalışmaları

Çalıştığı Kurum ve Görev:  BM Kalkınma Koordinasyon Yöneticisi İşbirlikleri Kalkınma Finansmanı

 

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Bugüne gelene kadar kariyeriniz nasıl şekillendi?

1998 – 2003 yılları arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde lisans eğitimimi tamamladım. Lisans yıllarımda bölgesel ve kentsel ekonomiye olan ilgimden ötürü ve çok değerli hocalarımın da yönlendirmeleri ile hemen akabinde, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nde ilk yüksek lisans derecemi 2005 yılında aldım. 2005 yılında Jean Monnet Bursu’na hak kazandım. Jean Monnet Burs Programı ile Almanya Bremen Universitesi’nde (Hochschule Bremen) 2005-2006 yıllarında AB Çalışmaları Yüksek Lisans Programını tamamladım. Söz konusu program kapsamında, Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Politikaları odaklı bir akademik çalışma yürüttüm. Program kapsamında, Türkiye’nin bölgesel kalkınma politikalarının AB’ye adaylık sürecinde dönüşümünü ve değişimini ele alan tez çalışmamı tamamlayarak Jean Monnet Burs Programı’nın desteğiyle 2006 yılında ikinci yüksek lisans derecemi alarak Türkiye’ye döndüm.

Türkiye’ye döndükten sonra, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) bünyesinde yerel kalkınma ve girişimcilik eksenli “GAP Girişimci Destekleme Merkezleri Projesi” kapsamında İş Geliştirme Uzmanı olarak profesyonel hayatıma başladım. 2006 – 2019 yılları arasında kesintisiz olarak, UNDP bünyesinde birçok teknik ve idari görev üstlendim. Ekim 2019’dan itibaren, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörlük Ofisi’nde, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesine katkı sunmak amacıyla, İşbirlikleri ve Kalkınma Finansmanı Yöneticisi olarak görev yapmaktayım.

Jean Monnet Burs Programı sayesinde tamamladığınız eğitimin Avrupa Birliği’ne bakışınıza etkileri nelerdir?

Jean Monnet Burs Programı’nın bursiyerlere sağladığı belki de en önemli katkı, çok kültürlü ve çok disiplinli akademik platformlara erişimi sağlıyor olması. Program ile bir yandan uluslararası akreditasyona sahip bir eğitim kurumunda yüksek lisans eğitimi alıp bir alanda ihtisaslaşmanıza imkan tanınmakta; diğer taraftan da farklı ülkelerden gelen öğrencilerle bilim, sanat, kültür, dil, sosyal yaşam ve daha birçok alanda etkileşimde bulunma şansı sağlamakta. Burs programı kapsamında finanse edilen yüksek lisans programı ile Birliğin kurumsal yapılanması, vizyonu, ortak politika alanları, uygulama araçları ve yönetişim modeli hakkında detaylı bilgilere sahip olabiliyorsunuz.

Jean Monnet bursiyer adaylarına neler tavsiye etmek istersiniz?

Jean Monnet bursiyer adaylarına en öncelikli tavsiyem; ihtisaslaşmak istedikleri politika alanını iyi belirlemeleri ve akademik çalışmalarını ve daha sonrasında profesyonel çalışmalarını bu alan üzerinde odaklamaları yönünde olur. Ancak bir taraftan da diğer tüm AB politika alanlarına ilişkin bir birikim kazanmakta da her zaman fayda var. Gidilen ülkeyi ve fırsatlar elverdiğince Avrupa’daki diğer ülkeleri ve kültürleri de tanımak adına da çaba gösterebilirlerse çok iyi olur. Müzeler, meydanlar, kent mimarisi, yerel pazarlar, kentsel parklar vb. size belirli bir süre de olsa yaşadığınız ya da turist olarak bulunduğunuz Avrupa ülkeleri ve kültürlerini tanıma noktasında güzel ipuçları sağlayacaktır. Mümkünse Türkiye’ye dönmeden önce kısa bir staj yapılabilir, özellikle odaklanılan alanda pratik uygulamalar da yapan kurumlar veya firmalar staj imkanları sunuyorlarsa. Bir de yüksek lisans yaparken oluşturdukları ağı ve irtibatlarını her zaman sıcak tutmalarını öneririm, zira bir dönem aynı sıraları paylaştığınız öğrenci arkadaşlarınızla 15-20 yıl sonra profesyonel iş birlikleri ve çözüm ortaklıkları kurar durumda olmanız çok olası.