Adem Yakışırer 2018-2019 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyeri

Okul/Bölüm:Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu Muhasebe ve Finans

Çalıştığı Kurum ve Görev:  Avrupa Yatırım Fonu, Finansal Değerleme ve Analiz Yöneticisi

 

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Bugüne gelene kadar kariyeriniz nasıl şekillendi?

Şubat 1989’da İstanbul’da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Üsküdar’da ve lise eğitimimi Habire Yahşi Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra lisans öğrenimimi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladım. Mezuniyetimden sonra 2013 yılında Halk Bankası Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak bankacılık sektöründe iş hayatına başladım. Yaklaşık 1,5 yıllık teftiş kurulu deneyimimin ardından sektör değiştirerek 2015 yılında Borsa İstanbul’da göreve başladım. Borsa’da 3 yıl boyunca özellikle erken aşama şirketlerin (start-up) ve halka açık olmayan KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasına ilişkin piyasalarda görev aldım ve bu amaçla kurulan Borsa İstanbul Özel Pazar’ın kurulumu, tanıtılması, büyümesi ve şirketler için likit ve aktif bir platform haline gelmesi amacıyla birçok proje ve çalışma gerçekleştirdim.

Bu sürede Borsa İstanbul’da daha önce Jean Monnet Burs Programından faydalanan bursiyerler sayesinde Jean Monnet Bursu ilgimi çekti ve programlı bir çalışma yürüterek 2018-2019 dönemi bursiyerlerinden birisi olmaya hak kazandım. Burs kapsamında London School of Economics and Political Science’ta “Accounting and Finance” alanında yüksek lisans öğrenimimi tamamladım. Eğitimimi tamamladıktan sonra birçok önemli kurum ve kuruluştan teklif aldım ve kariyerime Avrupa Yatırım Fonu’nda (EIF) finansal değerleme ve analizden sorumlu yönetici olarak devam etme kararı aldım. Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Grubu’nun bir üyesi olan Avrupa Yatırım Fonu, Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa Birliği’ne üye ya da üyelik müzakeresi yürüten ülkelerde, girişim sermayesi ve yatırım fonları başta olmak üzere şirketlere finansman sağlanması hedefiyle geniş kapsamlı bir yatırım faaliyeti yürütmektedir. Benim sorumlu olduğum birim ise, yatırımların ve ürünlerin finansal değerlemesi, kârlılık ve fiyatlandırılmasına ilişkin analizler hazırlamaktadır.

Jean Monnet Burs Programı sayesinde tamamladığınız eğitimin Avrupa Birliği’ne bakışınıza etkileri nelerdir?

Benim için LSE’de almış olduğum eğitim, hayatımın değiştiği ve farklı bir boyut aldığı bir dönem oldu ve bana her açıdan çok büyük katkı sağladı. Öncelikle, bir çok farklı ülkeden, kültürden ve sosyal yapıdan gelen insanla tanışma ve onların bakış açısını tecrübe etme imkanım oldu. Daha önce Avrupa Birliği destekli başka bir proje olan ERASMUS programından da faydalandığım için çok kültürlü ve kozmopolit bir eğitim sürecinin insana çok önemli ve değerli bir bakış açısı kazandırdığını düşünüyorum. Bu kapsamda, çok uluslu bir barış ve refah projesi olarak günümüz uluslararası ilişkilerinde bir referans noktası olan Avrupa Birliği’nin bu çok kültürlü yapıdan oldukça istifade ettiğine inanıyorum.

Jean Monnet bursiyer adaylarına neler tavsiye etmek istersiniz?

Jean Monnet Bursu’nun hem prestiji hem de burs sürecindeki şeffaflığı sebebiyle Türkiye’deki mevcut yurtdışı burslar arasında en iyilerinden birisi olduğuna inanıyorum.

Bursun sınavı ise alanına hakim, doğru ve sistemli şekilde çalışan birisinin rahatlıkla kazanabileceği bir formatta. Bunun yanı sıra, hangi alanda çalışmak istediklerine, eğitim sonrası planlarına ve hedeflerine ulaşmalarına en çok hangi üniversitenin katkı sağlayacağına iyi karar vermeleri gerekiyor. Ayrıca gidecekleri ülkede derslere ek olarak ülkenin sosyal yaşamını deneyimlemelerini ve gözlem yapmalarını tavsiye ederim. İyi bir eğitimin başarılı, mutlu ve huzurlu bir yaşam için en önemli aşamalardan birisi olduğuna inanıyor ve adayların alacakları eğitimlerin hayallerine ulaşmalarına yardımcı olmasını diliyorum.