2019-2020 Akademik Yılı Jean Monnet Bursunu Almaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

2019-2020 akademik yılı Jean Monnet Burs Programı çerçevesinde 23 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yazılı sınavın değerlendirme süreci tamamlanmış olup bursa hak kazanan adaylar belirlenmiştir. Jean Monnet Burs Programı kuralları gereğince, yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 60 puan alınması koşuluyla, başarı sıralaması ve sektörel kotaların doldurulması esasına dayalı olarak burs verilecektir. Bu doğrultuda, 2019-2020 akademik yılı için 180 asil ve 203 yedek bursiyer belirlenmiştir.

Sonuçlar adaylara Burs Programının Sözleşme Makamı olan Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından resmi yazı (başvuru formunda belirtilen ev adresine) ve e-posta (adayın kendisine ve başvuru formunda belirtmiş olduğu muhatap kişi e-postalarına) yolu ile bildirilmiştir.

Bursu almaya hak kazanan adaylara program onayı, yerleştirme ve sözleşme süreçlerine ilişkin detaylı bilgi Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından bilahare iletilecektir.

Adayların sınav sonuçlarına ilişkin sorularını Merkezi Finans ve İhale Biriminin jeanmonnet@cfcu.gov.tr adresine; program onayı, yerleştirme ve sözleşme süreçlerine ilişkin sorularını ise Burs Programının kurumsal iletişim adresi olan info@jeanmonnet.org.tr.tr adresine iletmeleri beklenmektedir.

Sözleşme sürecinin tamamlanmasını müteakip burs alan adayların listesi Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.cfcu.gov.tr), Avrupa Birliği Başkanlığı (www.ab.gov.tr), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (www.avrupa.info.tr) ve Jean Monnet Burs Programı (www.jeanmonnet.org.tr.tr) internet sitelerinden yayımlanacaktır.

2019-2020 akademik yılında Jean Monnet Bursunu almaya hak kazananları kutlar bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz.