2015 – 2016 Akademik Yılı Raporu Yayınlandı

Jean Monnet Burs Programı’nın 2015-2016 akademik yılı kapsamında burs almaya hak kazanan kişiler için öğrenim programlarına yerleştirme süreci 5 Ekim 2015, sözleşmelerin imzalanması süreci ise 21 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla tamamlanmıştır.

Jean Monnet Burs Programının 2015-2016 akademik yılı kapsamında 210 kişiye burs verilmesi planlanmış olmasına rağmen ortaya çıkan bütçe fazlasının sağladığı imkan dahilinde yedek listede yer alan 16 bursiyer daha desteklenmiş ve toplam bursiyer sayısı böylece 226’ya yükseltilmiştir. 2015-2016 akademik yılında öğrenim programlarına yerleştirilen bursiyerlerin 99’u (%44’ü) kamu çalışanı, 93’ü (%41’i) üniversite öğrencisi veya akademik/idari personeli, 34’ü (%15’i) ise özel sektör çalışanıdır. En çok bursiyer gönderen kamu kurumu 12 bursiyer ile Genelkurmay Başkanlığı, üniversite ise 18 bursiyer ile Bilkent Üniversitesidir.

2015-2016 akademik yılında Jean Monnet bursundan yararlanan bursiyerler, 10 farklı AB üyesi ülkede, 82 farklı eğitim kurumunda, 25 farklı müktesebat başlığında öğrenim görmektedir. 2015-2016 akademik yılında bursiyerler tarafından en çok tercih edilen müktesebat başlığı “Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları” olmuştur.

2015-2016 akademik yılı bursiyerlerine ilişkin istatistiklerin detaylarını içeren değerlendirme raporu için tıklayınız.