2012 – 2013 Akademik Yılı Raporu

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Jean Monnet Burs Programının 2012-2013 akademik yılı bursiyerlerinin eğitim programlarına yerleştirme süreci Kasım ayı sonu itibariyle tamamlanmıştır.

Eğitim programlarına yerleştirilen 100 bursiyerin 58’i kamu personeli, 30’u üniversite öğrencisi veya akademik/idari personeli, 12’si ise özel sektör çalışanıdır.

31 farklı kamu kurumu çalışanının burs almaya hak kazandığı 2012-2013 döneminde en çok bursiyer gönderen kamu kurumu Adalet Bakanlığı (11 bursiyer) olurken, en çok bursiyer gönderen üniversite ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi (9 bursiyer) olmuştur.

2012-2013 akademik yılının 100 bursiyeri 10 farklı AB üyesi ülkede, 40 farklı eğitim kurumunda 27 farklı müktesebat başlığında eğitim alacaktır. Bursiyerlerin 91’i yüksek lisans eğitimi görecekken, 9’u araştırma programlarına katılacaktır. Bursiyerler tarafından en çok tercih edilen müktesebat başlığı Yargı ve Temel Haklar’dır.

2012-2013 akademik yılı bursiyerlerine ilişkin istatistiklerin detaylarını kapsayan değerlendirme raporu için tıklayınız.