2012 – 2013 Akademik Yılı Bursiyerleri için Burs Öncesi Bilgilendirme Seminerleri Düzenlendi

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi personel ihtiyacını karşılayarak gerekli idari kapasiteyi oluşturmayı hedefleyen Jean Monnet Burs Programı’nın 2012-2013 akademik yılı bursiyerleri için “Burs Öncesi Bilgilendirme Seminerleri” düzenlendi.

Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Mehmet CANGİR’in açılışını yaptığı Ankara’da gerçekleşen seminerin ardından İstanbul’da da bir seminer gerçekleştirildi. Seminerlerde, bu yıl burs almaya hak kazanan 100 bursiyere, Jean Monnet Burs Programı kapsamındaki yükümlülükleri ve Türkiye – AB ilişkileri hakkında bilgi aktarıldı; bursiyerler, eski dönem bursiyerlerin deneyim ve tavsiyelerinden de faydalanma fırsatı buldular.