Özlem Katısöz 2007-2008 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyeri

Okul/Bölüm:Birmingham Üniversitesi Çevre ve Ekoloji

Çalıştığı Kurum ve Görev:  Avrupa İklim Eylem Ağı (Climate Action Network Europe) Türkiye için İklim ve Enerji Politika Koordinatörü

 

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Bugüne gelene kadar kariyeriniz nasıl şekillendi?

2003’te ODTÜ Şehir Planlama Bölümü’nden lisans derecemi aldım. O dönem, Avrupa Birliği kalkınma programlarının Türkiye’de yeni başladığı yıllardı. Mezuniyetten sonra yerel kalkınma alanında danışmanlık veren bir firmada yerel yönetimler ve STK’lara yönelik proje ve kapasite geliştirme çalışmalarında yer aldım. Jean Monnet Bursiyeri olarak 2007 yılında Birmingham Üniversitesi’nde yüksek lisansa başladım. Yüksek lisansta aldığım dersler sayesinde çevre ve ekoloji alanında çalışmaya karar verdim.

Türkiye’ye döndükten sonra, 2011-2012’de TEMA Vakfı’nda Konya Kapalı Havzası’nda Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Projesi’nde, 2012-2013’te Muğla Akyaka’da Deniz Koruma Alanları Projesi’nde çalıştım. 2014-2020 yılları arasında TEMA Vakfı’nda başta kömürlü termik santraller ve kömür madenciliğinin tarım alanlarımız ve gıda güvencemiz üzerindeki olumsuz etkisine yönelik kampanyalar olmak üzere farklı savunuculuk faaliyetlerinde görev aldım.

Şu anda da Brüksel merkezli bir sivil toplum ağı olan Avrupa İklim Eylem Ağı’nda (Climate Action Network Europe) Türkiye için İklim ve Enerji Politika Koordinatörü olarak enerji dönüşümü ve iklim politikaları üzerine çalışıyorum. Avrupa İklim Eylem Ağı, Türkiye dahil 38 ülkeden 170’in üzerinde üye organizasyondan oluşan, iklim değişikliğine yönelik çalışmalar yürüten bir ağ.

Jean Monnet Burs Programı ile gittiğiniz üniversite ve çalışma yaptığınız konu hakkında bilgi verir misiniz?

Jean Monnet Burs Programı ile Birmingham Üniversite’sinde Urban and Regional Studies bölümünde yüksek lisans programını tamamladım. Teoriyi uygulama ile birleştirdiği, akademik kadrosunu sahadan gelen, uygulama deneyimi olan kişilerin oluşturması nedeniyle bu okulu tercih ettim. Ayrıca Birmingham, endüstri devriminin başladığı bir işçi şehri. Ağır sanayinin İngiltere’den başka ülkelere kaymasıyla 1980’lerden itibaren şehir tekrar dönüşme sürecine girdi. Birmingham’daki dönemim bu dönüşüme tanıklık etme imkanı da verdi.

Diğer yandan, kariyer hedeflerimi asıl dönüştüren 2007-2008’de International Development Department’tan aldığım dersler oldu. Özellikle sürdürülebilirlik modülü; sürdürülebilirlik, kalkınma, kalkınmanın yönetişimi, doğa koruma ve ekoloji ile ilgili temeli veren ve konuya ilgimi ortaya çıkaran ders oldu.

Jean Monnet Burs Programı sayesinde tamamladığınız eğitimin Avrupa Birliği’ne bakışınıza etkileri nelerdir?

Jean Monnet Bursiyeri olarak İngiltere’de olduğum dönem AB’nin birlik değerlerinin bugüne kıyasla daha sağlam ve ayakta olduğu bir dönemdi. Kültür, coğrafya, tarihsel arka planların farklılaşmasına rağmen hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları, birlik vatandaşlarının refahı gibi unsurlar etrafında inşa edilmiş bir sistem.

Yüksek lisans dönemim, diğer Avrupa Birliği ülkelerini de ziyaret etme fırsatı verdi. Dolayısıyla sadece İngiltere değil diğer ülkelere dair gözlem ve deneyimimin bende yarattığı fikir şu oldu: AB uyum süreci Türkiye’nin yurttaşları, doğası ve ekonomisi için fırsatlar ve yüksek standartlar sunuyor, bu hedeflerden uzaklaşmamalıyız.

Jean Monnet bursiyer adaylarına neler tavsiye etmek istersiniz?

Tavsiyem, burs dönemlerini sadece bir yüksek lisans derecesi alma fırsatı olarak görmemeleri olur. Jean Monnet Bursu, başka bir kültürde yaşama, eğitim ortamını görme, toplum ilişkilerini anlama fırsatı da veriyor. Jean Monnet Burs deneyimini akademik derece almanın yanı sıra başka bir bakış açısını da Türkiye’ye getirme olanağı olarak görmek faydalı olacaktır.