Özgül Özkan Yavuz, 1999 – 2000 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyeri

Okul/Bölüm: Birmingham Üniversitesi Kentsel ve Bölgesel Çalışmalar

 

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Bugüne gelene kadar kariyeriniz nasıl şekillendi?

1973 Ankara doğumluyum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden 1995 yılında mezun oldum ve aynı yıl ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü “Kentsel Politika ve Yerel Yönetimler” programında Araştırma Görevlisi olarak çalışma hayatıma başladım. “Türkiye’de Kentsel Yenileme Süreçleri ve Politikaları” başlıklı tezimle 1998 yılında bu bölümden ilk yüksek lisans diplomamı aldım. 1997 yılında dahil olduğum Kültür ve Turizm Bakanlığında görev yaparken 1999 yılında Jean Monnet Bursunu kazanarak gittiğim İngiltere’de Birmingham Üniversitesi, School of Public Policy, Centre for Urban and Regional Studies bölümünden de “Türkiye’de Turizm Alanlarında Planlama ve Yönetim” konulu tezimle ikinci yüksek lisans derecemi (MSc) almış oldum.

Evlilik nedeniyle tayin olduğum İstanbul İl Kültür Müdürlüğündeki görevime devam ederken 2004 yılında T.C. Hollanda Büyükelçiliği nezdinde Kültür ve Tanıtma Ataşesi unvanıyla diplomatik göreve atandım. Üç yıllık görev süremi tamamlayarak döndüğüm Bakanlık tarafından bu sefer “2010 Yılı Avrupa Kültür Başkenti İstanbul” projesini gerçekleştirmek üzere kurulan Ajansın Uluslararası Tanıtımdan Sorumlu Direktörü olarak görevlendirildim. Bu projenin başarıyla sonuçlanmasının ardından 2011 yılında atandığım İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı görevini de 2014 yılına kadar sürdürdükten sonra İstanbul Ticaret Odası bünyesindeki İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) için aldığım teklif üzerine yaklaşık 18 yıl devam eden Kültür ve Turizm Bakanlığı hizmetimi sona erdirerek ICVB Genel Müdürü oldum. Yaklaşık 2 yıl sürdürdüğüm bu görevim sırasında bir Avrupa örgütü olan “European Cities Marketing Association” isimli kuruluşun yönetim kurulu üyeliğine seçilerek İstanbul’u uluslararası alanda temsil etme imkânı buldum.

2016-2018 yıllarında İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik görevini yürüttüm ve aynı zamanda yine bir uluslararası kuruluş olan “Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA)” örgütünün yönetim kurulunda İstanbul’u ve ülkemizi temsil ettim. Bunların yanında Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyelikleri ile sivil toplum faaliyetlerime devam etmekteyim.

Jean Monnet Burs Programı Avrupa Birliğine bakışınızı nasıl değiştirdi? 

Bir parçası olmaktan dolayı kendimi çok şanslı ve mutlu hissettiğim Jean Monnet Programı aslında hayatımda birçok şeyi değiştirdi. Öncelikle kendi imkânlarımla yapmayı sadece hayal edebileceğim, dünyanın en önemli eğitim kurumlarından birinin kendi sahasında uluslararası boyutta en iyilerden biri olan bölümünde üstelik hem lisans eğitimimi hem de faal çalışma konularımı aynı anda kapsayan çok değerli bir programda yüksek lisans öğrenimi görmemi sağladı. Belki bundan daha önemlisi, aynı üniversitenin işletme bölümünde yüksek lisans yapmakta olan eşimle tanışmama vesile olarak özel hayatıma ilişkin de büyük bir etki yapmış olmasıdır.

Avrupa Birliği ve daha genel olarak “uluslararasılık”, “uluslarüstülük” ve “çok kültürlülük” diye nitelendirilebilecek süreç ve projeler açısından ise Jean Monnet ve benzeri burs programlarının anlam ve önemini vurgulamaya herhalde kelimeler yeterli olmaz diye düşünüyorum. Jean Monnet sayesinde sadece Avrupa’nın değil dünyanın birçok ülkesinden onlarca genç insanın meydana getirdiği, tam anlamıyla uluslararası ve çok kültürlü bir ortamda yaşama imkânı bulmak bana bu tür projelerin ve tabii en başta, Jean Monnet’in de simgelerinden birisini oluşturduğu Avrupa Birliği’nin hem kuramsal olarak hem de gerçek hayata yansımasıyla bütün insanlık için ne kadar önemli bir “ideal” olduğunu çok güzel öğretmiş oldu. Tabii ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu projenin bir parçası olma hedefi bulunduğunu hep aklımda tutarak, yukarıda verdiğim cevapta da değindiğim gibi, bugüne kadar yaptığım bütün faaliyetlerde, aldığım görev ve sorumluluklarda bu yönde gayret gösterme bilincini sağlamış oldu aynı zamanda. Sanırım pek çok uluslararası kurumda başarıyla görev yapabilmem biraz da Jean Monnet programının sağladığı çok kültürlü ortamın kazandırdığı deneyimler sayesinde oldu.

Jean Monnet Bursiyer Adaylarına Neler Tavsiye Etmek İstersiniz?

 Mutlaka başvurmalarını tavsiye ediyorum. Hem kendi akademik çalışma alanlarında farklı bir bakış açısı elde edecekler hem de sosyal hayatlarını farklı kültürlerden gelen insanlarla zenginleştirecekler. Bütün hayatları boyunca işlerine yarayacak bir tecrübe yaşayacakları muhakkak.