Nilgün Arısan Eralp – 1990-1991 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyeri

Okul / Bölüm:  London School of Economics, European Studies

Çalıştığı Kurum ve Görev: Devlet Planlama Teşkilatı, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, Uzman

 

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Bugüne gelene kadar kariyeriniz nasıl şekillendi?

Yaklaşık 25 yıl, kamu sektörünün Avrupa Birliği (AB) ile İlişkilerinden sorumlu çeşitli kurumlarında (Devlet Planlama Teşkilatı, Bakanlıklar, Başbakanlık, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği) çalışıp, çeşitli üniversitelerde (ODTÜ, Bilkent Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, TOBB-ETÜ ve Bahçeşehir Üniversitesi) AB ve Türkiye AB ilişkileri dersleri verdikten sonra, 2009 yılında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ulusal Program Dairesi Başkanı iken emekli oldum ve TEPAV AB Çalışmaları Merkezi Direktörü olarak çalışmaya devam ettim. AB ve Türkiye-AB ilişkileri konusunda çeşitli yayınlar yaptım.

 Jean Monnet Burs Programı ile gittiğiniz üniversite ve çalışma yaptığınız konu hakkında bilgi verir misiniz?

London School of Economics Birleşik Krallık ve Avrupa’nın en iyi okullarından birisi. Orada yüksek lisans yaptığım yıllarda Birleşik Krallık AB üyesi idi ama eleştirel bakış açısına sahip kesimler de vardı. Bu sayede AB konusunda hem bilgilendim hem de eleştirel bakma olanağı buldum. Sadece derslerden faydalanmadım. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sınıf arkadaşlarımla tartışmalarım, dinleyici olarak katıldığım konferanslar da bana çok şey kattı. Kısaca söylemek gerekirse her açıdan ufkum genişledi. Hocalarım alanlarında en iyi akademisyenlerden oluşuyordu. Onlardan öğrendiklerimi hem çeşitli üniversitelerde verdiğim derslerde hem de kamu sektöründe üstlendiğim görevlerde kullandım.

Jean Monnet Burs Programı sayesinde tamamladığınız eğitimin Avrupa Birliği’ne bakışınıza etkileri nelerdir?

Her şeyden önce AB’yi, AB kurumlarını, politikalarını, karar alma mekanizmasını çok iyi öğrendim. Evrensel değerler olarak nitelediğim AB normlarını – bazen AB de bunlara uymasa da- içselleştirdim. Bu şekilde AB’nin bugüne kadar oluşmuş ve göreli olarak en faydalı uluslar üstü kurum olduğu konusundaki fikrim iyice sağlamlaştı. Türkiye de gerçekten AB üyelik koşullarına uyum için ciddi adımlar attığında bunun ülkeye ve vatandaşlara önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum.

Jean Monnet bursiyer adaylarına neler tavsiye etmek istersiniz?

AB‘nin hangi alanında çalışma yapacaklarını iyice belirlesinler. Sonra da AB ve Türkiye ve AB ilişkileri konusunda bilgi edinsinler, güncel gelişmeleri takip etsinler. Bursu kazandıklarında yapacakları çalışmanın kendilerine ve Türkiye’ye nasıl katkı sağlayacağı konusunda kafa yorsunlar. Bursu kazanıp gittiklerinde de konulara önyargısız yaklaşıp bilgi dağarcığını genişletip ufuklarını genişletmeye çalışsınlar. Ayrıca sadece aldıkları eğitimin değil, farklı ülkelerden gelen arkadaşları ile kurdukları ilişkilerin, onlardan öğrendiklerinin de gelişimlerine katkı sağlayacağının bilincinde olsunlar.