Nilay Şahin, 2005 – 2006 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyeri

Okul/Bölüm: Avrupa Ekonomi Okulu Avrupa Entegrasyonu

Nilay Şahin daha üniversite yıllarında kariyerinin yönünü Avrupa’ya çevirenlerden. Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne girmesiyle Avrupa alanında çalışma hayallerini somutlaştıran Şahin, kariyerinin her aşamasında bu yöndeki deneyimlerini artırdı. Jean Monnet Burs Programı ile gittiği İtalya’da European School of Economics’de yüksek lisans derecesine sahip olan Şahin, İtalya’dan Avrupa Birliği uzmanı olarak ülkemize döndü. Halen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda Daire Başkanı olarak görev yapan Nilay Şahin, Avrupa Birliği politika ve programlarında OECD, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerin yürüttüğü çalışmalarda hem Bakanlığı hem de Türkiye’yi deneyim ve başarıları ile temsil ediyor.

 

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Bugüne gelene kadar kariyeriniz nasıl şekillendi?
1978 Ankara doğumluyum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Özel Yükseliş Kolejinde tamamladım. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldum. Aynı yıl İş Bankasında Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başladım. Üniversiteye başladığım yıllarda ülkemizin Gümrük Birliğine girmesiyle “Avrupa Birliği” gerek öğrenciliğim sırasında gerekse mezun olduktan sonra üzerinde çalışmak istediğim bir alan oldu. Bu nedenle bankacılık yerine kariyerimi daha dinamik ve sürekli kendimi geliştirebileceğim bir alan olarak gördüğüm Avrupa Birliği üzerine inşa etmek istedim. 2001 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başladım. Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı olarak işletme ve sanayi politikaları üzerinde uzmanlaşma fırsatına sahip oldum ve 2004 yılında “Avrupa Birliği KOBİ Politikaları ve Bu Çerçevede Türkiye’de Yürütülen Çalışmalar” konulu uzmanlık tezini hazırlayarak Avrupa Birliği Uzmanı olarak atandım. 2005 yılında Jean Monnet Bursu ile İtalya’da European School of Economics’de yüksek lisans derecesine sahip oldum. Türkiye’ye döndükten sonra Bakanlıkta Avrupa Birliği Uzmanı olarak çalışmaya ve işletme ve sanayi politikaları alanında Avrupa Birliği ile uyum çalışmalarında kilit bir rol almaya devam ettim. 2011 yılında Bakanlığımızın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yeniden yapılanmasıyla, Daire Başkanı olarak görevlendirildim. O tarihten bu yana, işletme ve sanayi politikaları alanında gerek Avrupa Birliği politika ve programlarını takip ediyor, gerekse OECD, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütler tarafından yürütülen çalışmalarda Bakanlığımızın temsil edilmesini sağlıyorum.

Jean Monnet Burs Programından hangi işte çalışıyorken, kaç yılında faydalandınız? 
Öğrenciliğim sırasında yurt dışında yüksek lisans yapmak en arzu ettiğim şeylerin başında geliyordu. Bu arzumu Jean Monnet Bursu ile bugün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Avrupa Birliği Uzmanı olarak atandıktan sonra 2005 yılında gerçekleştirmiş oldum.

Jean Monnet Burs Programı ile hangi üniversiteye gittiniz, hangi konuda çalışma yaptınız?
Jean Monnet Burs Programı ile yüksek lisansımı İtalya’da bulunan European School of Economics’de tamamladım. European School of Economics, İngiltere’deki Buckingham Üniversitesi tarafından akredite edilmiştir. Jean Monnet bursiyeri olarak MA in European Integration programını tamamladım ancak 20. Fasıl – İşletme ve Sanayi Politikası alanını çalışma alanım olarak belirlediğimden, İşletme Yüksek Lisansı programından da ders aldım.

Türkiye’ye döndükten sonra Jean Monnet Burs Programının kariyerinize nasıl bir katkısı oldu?
Türkiye’ye döndükten sonra, Bakanlıkta Avrupa Birliği Uzmanı olarak çalışmaya devam ettim. Ancak Jean Monnet bursiyeri olarak işletme ve sanayi, özellikle KOBİ’ler alanında eğitim almış olmam, bu konuda uzmanlaşmama yardımcı oldu. Bu sayede, Bakanlık ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmaları takip etme ve Bakanlık görüşünün oluşturulmasında yer alma imkanına sahip oldum. Ayrıca, yüksek lisans derecem ile Çankaya Üniversitesi’nde İşletme Bölümünde KOBİ’lere ilişkin teorik ve pratik bilgilerin sunulduğu “Small Business Management” dersini vermeye başladım. 2008’den bu yana yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak keyifle çalışıyorum. Bu yıl işletme alanında doktora çalışmalarına da başlamış bulunuyorum. Dolayısıyla, Jean Monnet ile başlamış olduğum akademik serüveni, iş hayatımla birlikte sürdürmeyi bir hedef olarak belirlemiş durumdayım.

Jean Monnet Burs Programı Avrupa Birliği’ne bakışınızı nasıl değiştirdi? 
Bir işletme bölümü mezunu ve Avrupa Birliği alanında çalışan bir uzman olarak Avrupa Birliği’ne bakışım hep olumlu yönde olmuştur. Avrupa Birliği hem aday olarak ülkemiz hem de Gümrük Birliğinden faydalanan işletmelerimiz ve KOBİ’lerimiz için önemli fırsatlar teşkil etmektedir. Jean Monnet bursiyeri ve Avrupa Birliği alanında çalışmakta olan bir bürokrat olarak, Avrupa Birliği ilke ve kurallarını dikkate almanın ve takip etmenin önemli olduğunu düşünüyorum.

Jean Monnet bursiyer adaylarına neler tavsiye etmek istersiniz?
Ben gerek Bakanlıktaki çalışma arkadaşlarıma gerekse ders vermekte olduğum lisans öğrencilerime Jean Monnet bursundan faydalanmalarını öneriyorum. Jean Monnet bursu ile Avrupa Birliği ülkelerinde geçirecekleri bir yılın tüm bursiyerler için ömürleri boyunca hatırlayacakları ve katkısını yıllar boyunca görecekleri hoş bir deneyim olduğuna içtenlikle inanıyorum. Jean Monnet bursiyer adaylarına tavsiyem, kendilerine uygun gelen, ilgili oldukları fasıllardaki Avrupa Birliği ilke ve politikalarına çok iyi derecede hâkim olmaları ve böylece söz konusu başlıklarda ülkemizde yapılması gereken çalışmalarda öncü rol almayı başarmaları olacaktır.