Necla KÜÇÜKÇOLAK, 2004 – 2005 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyeri

Necla Küçükçolak’ın hikayesi başarı basamaklarını tek tek çıkan bir insanın hikayesi. O İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde okurken part-time olarak bütçe finans alanında çalışmaya başladı, Pamukbank Hazine bölümünde dealerlık yaptı, İMKB’de uzman yardımcılığından müdür yardımcılığına birçok alanda çalıştı, Jean Monnet Burs Programı ile gittiği İngiltere’de çalıştığı konularda eğitim aldı ve bugün Türev Araçlar Takas Ekibinde müdür olarak çalışıyor.

Jean Monnet Burs Programı kapsamında İngiltere’de Reading Üniversitesi’nde ICMA Business School’da “Uluslararası Piyasalar, Yatırım ve Bankacılık Bilim Master” programını tamamlayan Necla Küçükçolak, deneyimleriyle 2004 yılında Borsa İstanbul’un (İMKB), Yunanistan Borsası ve İsrail Borsası ile ortak işlem platformu kurması projesinde aktif olarak görev aldı.

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Bugüne gelene kadar kariyeriniz nasıl şekillendi?
İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde okurken, üniversitenin son iki yılında ÇBS Holding A.Ş. Bütçe Finans Bölümünde part-time çalışmaya başladım. 1991 yılında mezun olduktan sonra Pamukbank Hazine bölümünde 2 yıl dealerlık yaptım. 1993 yılında o zamanki adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası A.Ş.’nin, şimdiki adıyla Borsa İstanbul’un uzmanlık sınavını kazanarak uzman yardımcılığından müdür yardımcılığına çeşitli kademelerde Kotasyon, Uluslararası Pazar, Risk Yönetimi (Vadeli İşlemler Piyasası Proje Grubu) bölümlerinde çalıştım. 2012 yılı başında Borsa’nın iştiraki Takasbank’da dış işlemler ve dış ilişkilerden sorumlu Uluslararası Piyasalar Müdürü olarak çalışmaya başladım. 6 Şubat 2014 tarihinden itibaren de bankanın Türev Araçlar Takas Ekibinde müdür olarak çalışmaktayım.
Kariyerim finans sektöründe sermaye piyasası ağırlıklı olarak gelişti. İş hayatına paralel olarak akademik hayatı da devam ettirerek finans alanında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaptım, sektöre yönelik makaleler yazdım. En son 2009-2010 akademik yılında Harvard Kennedy School’da Kariyer Ortası Master programını (MC/MPA) tamamlayarak etkin liderlik ve yönetim ağırlıklı çalışmalar yaptım.

Jean Monnet Burs Programından hangi kurumda çalışıyorken, kaç yılında faydalandınız? 
Jean Monnet Burs Programından 2004-2005 akademik yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uluslararası Pazar Bölümünde uzman olarak çalışmaktayken faydalandım.

Jean Monnet Burs Programı ile hangi üniversiteye gittiniz, hangi konuda çalışma yaptınız?
Jean Monnet Burs Programı kapsamında İngiltere’de Reading Üniversitesi’nde ICMA Business School’da “Uluslararası Piyasalar, Yatırım ve Bankacılık Bilim Master (MSc)” programını tamamladım. 2004 yılında Borsa İstanbul (İMKB), Yunanistan Borsası ve İsrail Borsası ile ortak işlem platformu kurma yönünde bir proje yürütmekteydi. Proje ekibi olarak Yunanistan’ın AB üyesi olması nedeniyle de oluşturulacak ortak işlem platformunda her ülke aracı kurumların işlem yapmasına yönelik çalışmalarda AB mevzuatını (MIFID) incelemekteydik. Bu nedenle, burs kapsamında da “AB’de hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımı” alanında çalışmalar yaptım. MSc araştırma konum “IMKB Pay Piyasası ile AB borsaları pay piyasaları arasındaki koentegrasyon (eş-bütünleşme) analizi” olup, çalışmada eş-bütünleşme ilişkisi olmayan AB borsalarıyla İMKB arasında portföy çeşitlendirmesi ve arbitraj ilişkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Söz konusu çalışma International Research Journal of Finance and Economics’de yayınlanmış ve AB sponsorluğunda Atina’da yapılan uluslararası bir konferansta birincilik ödülü almıştır.

Türkiye’ye döndükten sonra Jean Monnet Burs Programının kariyerinize nasıl bir katkısı oldu?
Bilindiği üzere, Türkiye 2005 yılında AB ile tam üyelik müzakerelerine başladı. Müzakerelerin başlaması ile burs kapsamında MSc çalışmamı tamamlayıp Türkiye’ye dönmem aynı yıla denk gelmektedir. Bu dönemde önde gelen yabancı sermayeli yatırım bankaları Türkiye’de ofisler açtı ve yatırımlarını artırmaya başladı. Ancak, Türkiye-AB müzakerelerindeki ilerlemenin beklenen hızda gelişmemesi ve 2008 finansal krizi nedeniyle sermaye piyasası açısından AB ile ilişkiler hız kesmekle birlikte global finansal kriz sonrası AB’deki finansal sektöre yönelik düzenlemeler AB üyesi olmasak da Türkiye sermaye piyasası ve kuruluşlarını etkilemeye başladı.
Bursun somut katkısı, yüksek lisans çalışmam sırasında yazdığım makalenin AB sponsorluğunda Atina’da yapılan uluslararası bir konferansta birincilik ödülü alması olup, burslu olarak İngiltere’de yapmış olduğum çalışmaların Harvard Kennedy School’a kabul edilmeme etkisi olmuştur. Ayrıca İngiltere’deki yüksek lisans deneyimim, ABD’de Harvard Kennedy School’da yaptığım akademik çalışmalar ve sosyal faaliyetlerde Türkiye’yi temsil açısından önemli fayda sağladı. Bunun yanı sıra, kariyerimin uluslararası ilişkiler ve faaliyetler ağırlıklı yönlenmesinde önemli rol oynadığını düşünüyorum.

Jean Monnet Burs Programı Avrupa Birliği’ne bakışınızı nasıl değiştirdi? 
Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde yürütülecek faaliyetlere katkı sağlayacak insan kaynağının oluşturulması için Jean Monnet bursları önemli bir imkân olup, AB konusunda farkındalığı artıran bir faktör. Bursiyer olmak, size yapılan yatırımın karşılığını geri verebilmek gibi önemli bir sorumluluk yüklemekte. Her bir bursiyerin aslında AB’ye gönderilen bir Türk elçisi, ülkenizi nasıl temsil ettiğiniz de bu açıdan önemli.
Bu çerçevede, yüksek lisans döneminde ve sonrasında sınıf arkadaşlarımla ilişkilerimde bu misyonu da dikkate alarak azami özeni göstermemde ve AB konularını daha fazla takip etmemde etkili oldu.

Jean Monnet bursiyer adaylarına neler tavsiye etmek istersiniz?
AB’ye üyelik süreci Türkiye açısından oldukça uzun soluklu bir yolculuk… Ancak, emeklerin boşa gitmediğini son global finans krizi gösterdi. Belirsizliklerin hem tehlike hem de fırsatları içerdiğini, son yaşanan global krizde AB üyesi olmamanın ancak bu yönde disiplin içinde yürütülen çalışmaların getirdiği fırsatlarla ülke ekonomisinin söz konusu krizden fazla etkilenmeden çıkmasının sağladığını düşünmekteyim… Bu çerçevede, bursiyerlerin yüklendikleri misyonun bilincinde olarak çalışmalarına özveriyle devam etmelerini öneririm.
Belirtmek istediğim diğer konu ise, iletişimi devam ettirmenin önemi… Halen Türkiye’deki Reading Üniversitesi mezunları ile yılda bir kez toplanmaktayız ancak yurt dışındaki arkadaşlarla mezuniyetten sonra bir araya gelme fırsatımız olmadı. Bu açıdan, burs çerçevesinde tanıştıkları arkadaşlarla iletişimi kaybetmemeleri, karşılıklı bilgi alış-verişini sürdürmeleri ve bir araya gelme fırsatları yaratmalarını tavsiye etmek isterim.