Katalog

Bu katalog çalışılmak istenilen programların belirlenmesi aşamasında adaylara faydalı olabileceği düşüncesiyle hazırlanmıştır. Başvuru yaptıkları AB müktesebat başlığı ile ilgili program arayışları esnasında adayların Jean Monnet Burs Programı Ev Sahibi Kuruluşlar Kataloğu’nu incelemeleri tavsiye edilmektedir. Ancak, adayların Katalogdaki programlarla sınırlı olmadıkları hususu da unutulmamalıdır. Adaylar Katalog’da yer almayan programlara da başvuru yapabilirler. Daha önceki akademik yıllarda Jean Monnet Bursiyerleri tarafından öğrenim görülen akademik programlar yeni dönemler için emsal teşkil etmemektedir. Bursiyerler tarafından önerilen akademik programların bursiyerlerin çalışma alanları (AB Müktesebat Başlığı) ile uyumlu ve ‘bursun amacına’ uygun olup olmadığı her bursiyer için vaka bazında değerlendirilmektedir.

ProgramCountryField of StudyUniversityDownload
ProgramCountryField of StudyUniversityDownload