Jean Monnet Burs Programı 2018-2019 Akademik Yılı Başvuruları Başladı!

Jean Monnet Burs Programının 2018-2019 akademik yılına ilişkin başvurular 25 Aralık 2017 tarihinde başlamıştır. Başvurular 23 Şubat 2018 tarihinde sona erecektir.

Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

2018-2019 akademik yılında 180 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;

–  kamu çalışanları (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil)

–  özel sektör çalışanları (Sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dâhil)

–  üniversitelerin akademik veya idari personeli

–  üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri

başvuruda bulunabilir.

Başvurular kapalı zarf içerisinde posta veya kargo yoluyla veya elden, 23 Şubat 2018 saat 17:00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin aşağıdaki adresine ulaştırılmalıdır:

Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)

Sn. M. Selim USLU (Başkan)

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Kampüsü E Blok

İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek – Ankara / Türkiye

 

Detaylar için aşağıdaki belgeleri inceleyiniz.

Duyuru ve Başvuru Belgeleri:

Duyuru Metni 2018-2019

Duyuru Metni 2018-2019 (Türkçe)

İngilizce Başvuru Formu 2018-2019 (Ek 1. Başvuruda kullanılması gereken formdur.)

Türkçe Başvuru Formu 2018-2019 (Ek 2. Örnektir, başvuruda kullanılamaz.)

Öngörülen Takvim (Ek 3)

İdari Uygunluk Değerlendirme Formu (Ek 4)

Yazılı Sınav Değerlendirme Formu (Ek 5)

Program Onay Formu (Ek 6)

Tavsiye Edilen İzin Yazısı Formatı (Ek 19)

Tavsiye Edilen Çalışma Yazısı Formatı (Ek 20)

Bilgi Amaçlı Belgeler (Bilgi dokümanlarıdır. Başvuru esnasında kullanılmasına gerek yoktur.)