Jean Monnet Burs Programı 2016-2017 Akademik Yılı Başvuruları Başladı!

Jean Monnet Burs Programının 2016-2017 akademik yılına ilişkin başvurular 4 Şubat 2016 tarihinde başlamıştır. Başvurular 4 Nisan 2016 tarihinde sona erecektir.

Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

2016-2017 akademik yılında 170 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;

– kamu çalışanları (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil)
– özel sektör çalışanları (Sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dâhil)
– üniversitelerin akademik veya idari personeli
– üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri
başvuruda bulunabilir.

Başvurular kapalı zarf içerisinde posta veya kargo yoluyla veya elden, 4 Nisan 2016 saat 17:00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin aşağıdaki adresine ulaştırılmalıdır:

Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)
Sn. Emine DÖĞER (Başkan V.)
Eskişehir Yolu 4.Km 2180 Cad.
(Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok
06510 Söğütözü / Ankara

Detaylar için aşağıdaki belgeleri inceleyiniz.

Duyuru ve Başvuru Belgeleri:

Duyuru Metni 2016-2017 İngilizce

Corrigendum 2016-2017

Duyuru Metni 2016-2017 Türkçe

Düzeltmeler 2016-2017

Açıklamalar 2016-2017 İngilizce (Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları)

Açıklamalar 2016-2017 (Gayri Resmi Türkçe Çevirisi)

İngilizce Başvuru Formu 2016-2017 (Başvuruda kullanılması gereken formdur.)

Türkçe Başvuru Formu 2016-2017 (Örnektir, başvuruda kullanılamaz.)

Öngörülen Takvim

Diğer Belgeler (Bilgi dokümanlarıdır. Başvuru esnasında kullanılmasına gerek yoktur.)