Jean Monnet Burs Programı 2012 – 2013 Akademik Yılı Üniversitelerde Tanıtıldı

Her yıl 100 bursiyere AB üyesi ülkelerde eğitim fırsatı sunan Jean Monnet Burs Programı’nın 2012-2013 akademik yılı tanıtım ve bilgilendirme toplantıları Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde gerçekleşti. Ziyaret edilen ünivesiteler arasında Gaziantep, Çukurova, Ege, İzmir Ekonomi, Yaşar, ODTÜ, Bilkent, Selçuk, Abant İzzet Baysal, Boğaziçi, Bilgi, Atatürk, Anadolu, İnönü, Fırat ve Trakya üniversiteleri yer aldı.

Ziyaret edilen üniversitelerde öğrenim gören lisans düzeyinde son sınıf ve yüksek lisans ile doktora öğrencilerine ve üniversitelerin akademik ve idari personeline bilgi verildi. Türkiye’de kuzeyden güneye, doğudan batıya çok geniş bir coğrafyada gerçekleştirilen 17 üniversite ziyareti ile yaklaşık 1.000 kişiye ulaşılıdı.

Üniversitelerin yanısıra Ankara’da kamu kurumlarına, İstanbul’da ise özel sektör ve STK temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi.