Hollanda’ya Ağ Oluşturma Ziyareti Gerçekleştirildi

Jean Monnet Burs Programı kapsamında 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında Hollanda’ya Ağ Oluşturma Ziyareti düzenlendi. Ziyarete Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Hakan Atik ve Avrupa Birliği Başkanlığı ile Merkezi Finans ve İhale Biriminden programın yürütülmesinden sorumlu uzmanlar ile Teknik Destek Ekibinden temsilciler katıldı.

Ziyaretin amacı, AB ülkeleri arasında bursiyerlerin dengeli dağılımının sağlanması, potansiyel başvuru sahiplerinin Hollanda üniversitelerindeki AB müktesebat başlıkları ile ilgili uygun programlardan haberdar edilmesi, Jean Monnet Bursiyerleri için sağlanabilecek öğrenim ücreti indirimlerinin görüşülmesi ve bursiyerlere örnek programları göstermek için hazırlanan Programın Ev Sahibi Kuruluşlar Kataloğuna Hollanda’dan daha fazla program eklenmesiydi.

Ziyaret kapsamında, Hollanda’nın önde gelen üniversitelerinden Twente Üniversitesi, Amsterdam Vrije Üniversitesi, Utrecht Üniversitesi, Tilburg Üniversitesi, Radboud Üniversitesi, Leiden Üniversitesi ve Rotterdam Erasmus Üniversitesi ziyaret edildi.

Üniversitelerde düzenlenen toplantılarda, Jean Monnet Burs Programı hakkında kısa sunumlar yapıldı, program önceliklerine uygun olan bir yıl süreli lisansüstü programlar hakkında bilgi alındı. Üniversitede sunulan uygun akademik programlar, üniversitedeki lisansüstü programların öğrenim ücreti, öğrencilere sunulan konaklama olanakları, vize işlemleri, üniversitedeki akademik programlara kabul kriterleri gibi konular da ele alındı.

Ziyaret kapsamında 2023-2024 akademik yılında Hollanda’da eğitimlerine devam eden bursiyerler ile de bir araya gelinerek mevcut durum değerlendirmesi yapıldı ve Jean Monnet Bursu deneyimleri paylaşıldı.

Ziyaret, Hollanda üniversiteleri ile Jean Monnet Burs Programı arasında iş birliğini güçlendirmesi açısından önemli bir adım oldu.