Doç. Dr. İlke Göçmen, 2008-2009 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyeri

Okul/Bölüm:Utrecht Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve Avrupa Hukuku

Çalıştığı Kurum ve Görev:  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

 

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Bugüne gelene kadar kariyeriniz nasıl şekillendi?

1999 yılında TED Ankara Koleji’nden, 2003 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum. 2003 yılında, eş zamanlı olarak, bir yandan Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Toplulukları Anabilim Dalı Avrupa Birliği Hukuku yüksek lisans programına, diğer yandan Ankara Barosu’nda avukatlık stajıma başladım. 2004 yılında avukatlık stajını tamamladım, aynı yıl açılan Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı sınavını kazanarak 2005 yılında Adli Yargı Hakim ve Savcı stajına başladım. 2006 yılında, Çardak (Denizli) Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başladım. 2007 yılında ise, geçiş yapmak suretiyle, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak göreve başladım. Bu arada, Jean Monnet Bursu’nu kazanarak, 2008-2009 yılları arasında Utrecht Üniversitesi (Hollanda) Uluslararası Hukuk ve Avrupa Hukuku LLM programını, “Türkiye – Avrupa (Ekonomik) Topluluğu Ortaklık Hukukunda İş Kurma ve Hizmet Sunma Serbestisine İlişkin Standstill Hükmü” başlıklı tezi yazarak, Magna Cum Laude derecesiyle tamamladım. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı Avrupa Birliği Hukuku doktora programından “İç Pazar Dolaşım Serbestîleri ile Birlik Vatandaşlarının Dolaşım Serbestîsinin Etkileşimi” başlıklı tezimi savunarak mezun oldum. 2013-2014 yılları arasında TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile Leiden Üniversitesi (Hollanda) Avrupa Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak bulundum. 2016 yılında Hukuk temel alanında Avrupa Birliği Hukuku Doçenti olmaya hak kazandım, aynı yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı’nda Doçent Doktor olarak göreve başladım. Bundan başka, 2018 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak ve Merkez tarafından çıkarılan Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi’nin Editörü olarak ve 2019 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak da görev yapmaktayım.

Jean Monnet Burs Programı’ndan hangi sektörden, kaç yılında faydalandınız?

Jean Monnet Burs Programı’ndan Üniversite sektöründen 2008 yılında faydalandım.

Jean Monnet Burs Programı ile gittiğiniz üniversite ve çalışma yaptığınız konu hakkında bilgi verir misiniz?

Jean Monnet Burs Programı ile Utrecht Üniversitesi’ne (Hollanda) gittim ve Avrupa Hukuku üzerine LLM programı tamamladım. Jean Monnet Burs Programı’na başvurduğum zaman, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktaydım, dolayısıyla akademik bir kariyer yapmaya odaklıydım. Bu arka planda, Utrecht Üniversitesi’ni tercih ettim; çünkü birincisi, Utrecht Üniversitesi, Avrupa (Birliği) Hukuku alanında en önde gelen üniversiteler arasında yer almaktaydı, ikincisi, özellikle –bugün Avrupa Birliği Adalet Divanı hâkimi olarak görev yapmakta olan– Prof. Sacha Prechal ile tanışmak ve mümkünse çalışmak istemekteydim, üçüncüsü, Utrecht Üniversitesi gibi Avrupa (Birliği) Hukuku alanında önde gelen bir üniversitedeki eğitim sistemini gözlemleme şansını yakalayacaktım.

Utrecht Üniversitesi’nde genel olarak Avrupa Hukuku ile ilgili eğitim aldım, özel olarak Türkiye – Avrupa Birliği ortaklık hukuku üzerine tez yazdım. Bu bakımdan, çalışma yaptığım konular, bir yandan genel olarak Avrupa Birliği kurumsal ve maddi hukuku ile ilgiliydi. Diğer yandan, çalışma yaptığım konu, Jean Monnet Burs Programı başvurusunda seçtiğim müktesebat başlığı ile uyumlu olacak şekilde, Türkiye – Avrupa Birliği ortaklık hukukundaki iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisine ilişkin, o dönem Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarına yeni yeni girmeye başlayan, Katma Protokol’ün 41. maddesinde yer alan standstill klozu (yeni kısıtlama getirme yasağı) ile ilgiliydi. 2009 yılında Prof. Dr. A. Sacha PRECHAL ve Dr. Sybe de VRIES danışmanlığında hazırladığım “Standstill Provision of Freedom of Establishment and Freedom to Provide Services in Turkey – E(E)C Association Law” [Türkiye – Avrupa (Ekonomik) Topluluğu Ortaklık Hukukunda İş Kurma ve Hizmet Sunma Serbestisine İlişkin Standstill Hükmü] başlıklı tezimi tamamlayarak mezun oldum.

Jean Monnet Burs Programı sayesinde tamamladığınız eğitimin Avrupa Birliği’ne bakışınıza etkileri nelerdir?

Jean Monnet Burs Programı sayesinde tamamladığım eğitim, özellikle Avrupa bütünleşmesinin getirilerini –kimi yönlerden– daha net görmemi sağladı. Benimle birlikte, Avrupa Birliği üyesi devletlerin vatandaşları olan pek çok öğretim üyesi ve öğrenci de bu eğitimin bir parçasıydı. Hollandalılar açısından diğer Avrupa Birliği üyesi devletlerin vatandaşları öğretim üyeleri ve öğrenciler ile çalışmak, diğer Avrupa Birliği üyesi devletlerin vatandaşları öğretim üyeleri ve öğrenciler açısından kendi devletlerinin dışında bir devlette eğitimin bir parçası olmak, Avrupa bütünleşmesinin hedeflediği gibi, sıradan bir durum gibi görülmekteydi. Bu da, Avrupa bütünleşmesinin, imkânlarından yararlanmak isteyenler açısından pek çok kapıyı açabileceğinin göstergelerinden biriydi.

Jean Monnet bursiyer adaylarına neler tavsiye etmek istersiniz?

Jean Monnet bursiyer adaylarına çalışmalarında başarılar dilerim. Yurt dışı eğitimi esnasında içinde bulunulan toplumun bir parçası olmaya çalışmanın, en az alınan eğitimi başarıyla tamamlamak kadar önemli olacağı düşüncemi paylaşmak isterim.