Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan BOZKIR Jean Monnet Bursiyerleri İle Buluştu

Jean Monnet Burs Programı Bursiyer Bilgilendirme Toplantısı Avrupa  Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır’ın katılımlarıyla 28 Temmuz 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleşti.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, Avrupa Birliği müktesebatı konusunda bilgi sahibi personel ihtiyacını karşılayarak, müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Büyükelçi Volkan BOZKIR’ın açılış konuşmalarının ardından aile fotoğrafı çekildi. Toplantı kapsamında 2015-2016 akademik yılında Jean Monnet Bursunu almaya hak kazanan bursiyerlere burs süreçleri hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.