Değerli Başvuru Sahipleri,

2024-2025 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı Yazılı Sınavının 24 Şubat 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yazılı Sınava girmeye hak kazanan tüm adaylara sınav yeri/saati, kuralları ve hazırlanması gereken “Yazılı Sınav Giriş Belgesi” ile ilgili bilgilendirme Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) tarafından e-posta ile yapılmıştır.

Adayların sınava katılım durumlarına ilişkin sorularını jeanmonnet@cfcu.gov.tr adresine iletmeleri beklenmektedir.

Yapılan bilgilendirmeye itirazı olan veya daha fazla bilgiye ihtiyaç duyan adayların MFİB’e dilekçe ile başvurması gerekmektedir (imzalı dilekçenin taranmış kopyası jeanmonnet@cfcu.gov.tr adresine gönderilebilir).