2015 – 2016 Akademik Yılı Kamu Kurumları Farkındalık Artırma Toplantıları

Ülkemizin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarımızdan özel sektöre, sivil toplum örgütlerimizden üniversitelere, diğer bir ifadeyle toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir. Bu sebeple toplumun her kesiminde AB ile ilgili konuları takip eden ve bu konularda uzmanlaşan kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, Jean Monnet Burs Programı Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin gelişmesini desteklemek amacıyla 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde oluşturulmuştur.

Kamu sektörü çalışanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversite son sınıf ve lisansüstü öğrencileri ile üniversitelerin akademik ve idari personelinin faydalanabildiği burs programıyla ilgili farkındalık artırma toplantıları başlamıştır.

Kamu kurumlarımızın ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantılarla ilgili 20-24 Ekim 2014 tarihleri arasındaki program akışı aşağıda sunulmuştur

oplantı Yeri Tarih ve Saat
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Ekim 2014 saat 10.00
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 20 Ekim 2014 saat 10.00
Kalkınma Bakanlığı 20 Ekim 2014 saat 14.00
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 21 Ekim 2014 saat 10.00
Gençlik ve Spor Bakanlığı 21 Ekim 2014 saat 14.00
Sayıştay Başkanlığı 21 Ekim 2014 saat 14.00
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 21 Ekim 2014 saat 14.00
Hazine Müsteşarlığı ve Ekonomi Bakanlığı 22 Ekim 2014 saat 10.00
Savunma Sanayi Müsteşarlığı 22 Ekim 2014 saat 10.00
Türkiye Büyük Millet Meclisi 22 Ekim 2014 saat 14.00
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Ekim 2014 saat 14.00
Sermaye Piyasası Kurulu 23 Ekim 2014 saat 10.00
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 23 Ekim 2014 saat 14.00
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Merkez Bankası 23 Ekim 2014 saat 14.00
Türk Akreditasyon Kurumu 24 Ekim 2014 saat 10.00
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 24 Ekim 2014 saat 10.00
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 24 Ekim 2014 saat 14.00
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 24 Ekim 2014 saat 14.00
Kamu İhale Kurumu 24 Ekim 2014 saat 14.00