2015 – 2016 Akademik Yılı Açıklamaları Yayımlandı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış kişi sayısının artırılmasını ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasiteyi oluşturma çabalarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Jean Monnet Burs Programı kapsamında 2015-2016 akademik yılında yaklaşık 210 kişiye burs sağlanacaktır. 2015-2016 akademik yılına ilişkin başvurular 26 Ocak 2015 tarihinde başlamış olup 6 Mart 2015 tarihine kadar devam edecektir.