2012 – 2013 Akademik Yılı Son Başvuru Tarihi 7 Şubat 2012’ye Uzatıldı

ÖNEMLİ DUYURU: 2012-2013 Akademik Yılı bursları için son başvuru tarihi  7 Şubat 2012’ye uzatılmıştır.

Jean Monnet Burs Programı ülkemizin Avrupa Birliğine tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulması amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen bir burs programıdır.

  • Kamu sektöründe (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar ve yerel yönetimler – Belediyeler, İl Özel İdareleri- Kalkınma Ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dahil)
  • Özel sektörde (Sivil toplum kuruluşlarında, şirketlerde, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar)
  • Üniversitelerde akademik veya idari personel olarak çalışan;
  • Türkiye’deki üniversitelerde lisans düzeyinde son sınıf öğrencisi veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencisi olan ve AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programı kapsamında 2012-2013 akademik yılında yaklaşık 100 kişiye burs imkânı sağlanacaktır.

Detaylar için: www.mfib.gov.tr