2012 – 2013 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programını Kazanan 100 Bursiyer Belli Oldu

Avrupa Birliği Bakanlığının yürütücüsü olduğu, ülkemizin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi personel ihtiyacını karşılayarak, müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlayan Jean Monnet Burs Programının 2012-2013 Akademik Yılı için yapılan yazılı ve sözlü sınav değerlendirmeleri sonucunda burs almaya hak kazanan adaylar ve yedek liste belirlenmiştir.

Sınavlarda başarı göstererek 2012-2013 Akademik Yılı Jean Monnet Bursunu almaya hak kazanan adayları kutlar ve bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz.

Detaylar için: www.mfib.gov.tr