2011-2012 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyerleri Yıllığı

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Jean Monnet Burs Programı kapsamında 2011-2012 akademik yılında öğrenimlerini tamamlayan bursiyerler hakkında bilgi ve tez özetlerini içeren yıllık yayınlanmıştır.

Jean Monnet Burs Programı kapsamında 2011-2012 akademik yılında 100 bursiyer 49 farklı eğitim kurumunda 23 farklı müktesebat başlığında eğitim almıştır.  Burs almaya hak kazanan 100 bursiyerin 43’ü kamu çalışanı, 46’sı üniversite öğrencisi veya akademik personeli, 11’i ise özel sektör çalışanı veya sivil toplum kuruluşu mensubudur.

2011-2012 akademik yılında en çok tercih edilen müktesebat başlığı Yargı ve Temel Haklar olurken, bursiyerler tarafından en çok tercih edilen ve eğitim alınan üniversite London School of Economics and Political Science (LSE) olmuştur.

2011-2012 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyerleri Yıllığı